Statsminister Jonas Gahr Støre sa på kveldens pressekonferanse at Norge er inne i en ny fase av pandemien, og mange av de nasjonale tiltakene kan lettes.

– Mange flere i landet vårt er vaksinert og dermed bedre beskyttet nå enn i midten av desember, sa Støre (Ap).

De siste ukene har over én million personer tatt vaksine, og regjeringen har sikret seg et stort antall selvtester.

– Dette gjør at vi i dag kan lette på mange av tiltakene som ble innført for fire uker siden, sa Støre.

Han sa at omikronviruset dominerer og at smitten øker raskt, men at langt færre blir alvorlig syke.

Helseministeren og statsministeren sier at koronasertifikat er oppe til vurdering og at saken er sendt til fagetatene.

– Vi har vurdert det, og vil vurdere det i fortsettelsen også, sa helseminister Ingvild Kjerkol på spørsmål om innføring av koronapass.

Både uteliv, skole, idretten og kulturliv har bedt om lettelser - og får det.

Samtidig kom Gahr Støre med en ærlig beskjed til næringslivet:

– Alle bedrifter må regne med et høyt sykefravær og legge planer for å opprettholde mest mulig normal drift, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det siste døgnet ble det satt ny rekord i antall smittede på ett døgn i Norge, med 11.825 koronasmittede.

Dette er lettelsene:

Skjenkestopp opphevet:

Regjeringen fjerner delvis den nasjonale skjenkestoppen. Det blir nå lov å servere øl, vin og sprit fram til klokka 23.– Skjenkingen skal skje ved bordene, og disse endringene trer i kraft i morgen, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på torsdagens koronapressekonferanse.

Mer publikum:

Det åpnes for opptil 200 personer på innendørs arrangementer med faste sitteplasser. Det forutsetter at smittevernet blir ivaretatt med avstand og munnbind. Dersom det ikke er faste plasser økes antalllsbegrensningen til 30 personer.

Lettelser i skolen:

Regjeringen opphever det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager, men anbefaler å beholde nivået der smittenivået tilsier det.Det blir slutt på undervisning på rødt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen. Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen, heter det i tiltakene som regjeringen kom med torsdag kveld.

Karantenelettelser:

Smittekarantene for øvrige nærkontakter til smittede personer, altså ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, blir erstattet av et testregime. Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5), men ikke å gå i karantene.

Også husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en smittet person skal få karantenen erstattet av et testregime på sikt. Men regjeringen vil først sørge for at kommunene har nok tester og får på plass system for å dele ut tester til husstander.

Lettelsene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Disse tiltakene opprettholdes:

Avstand, munnbind og private gjester:

Regjeringen beholder meter-anbefalingen, munnbindpåbud og råd om maks 10 gjester i private hjem.

Det anbefales også god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Regjeringen beholder også anbefalingen om å holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

For øvrig videreføres også påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.

Hjemmekontor:

Alle som kan ha hjemmekontor, skal fortsatt ha det, fastslår regjeringen. De opprettholder bestemmelsen om at arbeidsgivere må sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig.

Det anbefales å holde én meter avstand og bruke munnbind om avstanden ikke er mulig å overholde.

Se detaljer om lettelsene her!