Sliter fortsatt med røde tall. Her vil Krf-Torsen kutte om han blir ordfører