Derfor vil ikke vegvesenet støyskjerme denne boligen