I forrige uke var det duket for nytt traktorkurs for damer. Traktorlærer var Odd Arne Hoel og han hadde i tillegg med seg Erik R. Nerhoel på laget. Det var fire damer som møtte opp på denne kursdagen.

– Damer i landbruket både vil og kan, men det er ikke alltid at de slipper til. Dette har Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag i Oppdal tenkt å gjøre noe med, forteller Anne Karin Botnan fra Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag, Oppdal.

– På ethvert gårdbruksbruk fins det minimum en traktor, om den er grønn, blå, grå eller rød. Det blir stadig flere kvinnelig gårdbrukere, men enda er det mannfolkene som er i overtall. Men damer er gode å ha, og i hvert fall damer med gode traktorkunnskaper som kan være til gode hjelp i våronna, så vel som i kjøring av sau eller brøyting av gårdsveien, sier Botnan.

– Stor oppslutning

Fire blide damer, to grønne traktorer og to karer, var samlet på et jorde på Hevle sist onsdag. Det var klart for kurskveld to, med praktisk traktorkjøring.

Siden 2013, har Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag avd. Oppdal (tidligere Oppdal Landbruksrådgivning), arrangert et årlig traktorkurs for damer, både grunnkurs og videregåendekurs.

– Dette har vært et tiltak som har hatt stor oppslutning, og det har vært overfulle kurs, noe som viser at det er behov for dette i næringen, sier Botnan.

– Har kjørt litt traktor

En av kursdeltakerne var Randi Siri Hevle. Hun forteller at kurset har vært veldig nyttig for henne.

– En av grunnene for at jeg har meldt meg på dette, er fordi jeg bor på gård og da er det greit å lære seg å bruke forskjellige maskiner og å gjøre ting selv, som for eksempel å brøyte gårdsvegen eller å kjøre ut rundballer til dyrene, sier hun til Opdalingen.

På traktorkursene får deltagerne grunnleggende kunnskaper om traktorens funksjon og drift, og det fokuseres på tilpassing av ulikt utstyr, vedlikehold, praktisk bruk og en nøye gjennomgang av sikkerheten.

– Felles for kursdeltagerne er at de har kjørt litt traktor tidligere, men presisjonskjøring og stabling av paller, var nytt for dem alle. På jordet var det satt opp kjøreløyper med ulik vanskelighetsgrad for praktisk kjøring, både med og uten henger, og det står stabler av tomme europaller står rundt om. Etter en gjennomgang av sikkerheten, er det klart for praktisk kjøring med traktor. Et av momentene på kurset er rygging i slalåm med henger, noe som kan lokke fram svetteperlene på alle og enhver, sier Botnan.

– Det er utrolig synd at ikke flere møtte opp for å være med kursene. Det er supert at de arrangerer kurs for oss damer. Det er ikke så vanskelig å kjøre, og øvelse gjør mester, sier Hevle.

Hun anbefaler andre damer å ta dette kurset, om sjansen skulle komme opp ved en senere anledning.