Voffor ser det slik ut i den gamle butikken?

foto