Dette bygget er verneverdig - kan få rivingsforbud