Her slipper de jubelen løs: – Dette er helt utrolig!