Fryktet spredning til nabobygg: 10 ansatte kom seg ut