Historien om Sened (13) og familien hans har opprørt mange, onsdag fulgte også TV2 opp saken som flere organisasjoner har reagert på.

Oppdal kommune vil flytte 13-åringen, som trenger én til én-oppfølging, fra leilighet på Boas og inn på sykehjemmet. Sened er på avlastning fem dager i uken, i helgene er han hjemme hos mor og søsknene sine.

I dag skal kommunestyret behandle budsjettet for 2023 der forslaget er å flytte Sened til sykehjemmet. «Dette er et tiltak som vil gi en innsparing på kr.1 200 000», heter det i budsjettforslaget.

OPP kjenner til at det har vært møtevirksomhet blant partiene for å se nærmere på saken før vedtaket gjøres i dag.

Fylkeslegen er varslet av Handikappede barns forelderforening, Løvemammaenes hjelpetjeneste lover at de vil hjelpe familien med å klage på vedtaket om politikerne går for innsparingsforslaget.

Følg debatten på Oppdal kommune-TV eller lytt til sendingen på Radio E6.

Familien har bodd i Oppdal i over ti år, og ønsker ikke at Sened flyttes på sykehjemmet som de hevder har vært prøvd tidligere. Da ble Sened dårligere.

Overlege Ann Kristin Jakobsen ved Trondsletten rehabiliteringssenter, har skrevet brev til Oppdal kommune med sterk bekymring for hans helse og livskvalitet dersom han ikke lenger skal ha kontinuerlig 1–1 bemanning.

Sened har flere diagnoser, og på grunn av dem har han svært begrenset mulighet til kontakt med omverdenen.

Flere saker

I kommunestyret ellers i dag skal politikerne ta stilling til avtalen med Helseplattformen, bosetting av 130 flyktninger i 2023 og det omstridte forslaget til ny reindriftslov.

Se sakslisten på kommune-TV.