Startet opp gigantprosjekt det skal brukes 30 millioner på

foto