Innfører fritt skolevalg i fylket – OVS spent på følgene