Vakre Nidarosdomen var fylt til trengsel av prester, biskoper og kirkeledere fra inn- og utland, og vanlige folk som ønsket å delta i den historiske vigselen. Fra kongehuset deltok Kong Harald.

Finnset svarte klart og tydelig «Ja!» på spørsmålet fra preses Helga Byfuglien: «Lover du for Guds åsyn og i denne menighets nærvær at du vil gjøre dette med troskap, ved den nåde Gud vil gi deg?", meldte Adresseavisen.

Ledet gudstjenesten

Det var preses Helga Haugland Byfuglien som foresto selve vigslingen. Etterpå ledet biskop Finnset gudstjenesten. Hun holdt prekenen ut fra søndagens tekst i Matteus 20 om arbeiderne i vingården.

Fra nominasjonen tidligere i år lovet Finnset å være en engasjert og tilstedeværende biskop.

– Jeg håper at folk opplever at de møter en biskop som er oppriktig interessert i dem og bryr seg om dem. Jeg ønsker å bidra til gode og sannferdige innspill i samfunnsdebatten og verdispørsmål og prøve å være en relevant samarbeidspart for mennesker av god vilje som vil være med og skape forandringer til det bedre, sa hun da, ifølge Adresseavisen.

Variert bakgrunn

55 år gamle Finnset har en variert bakgrunn. Hun har blant annet vært domprost i Tromsø og har dessuten vært menighetsprest. Selv mener hun denne bakgrunnen er en styrke når hun nå skal gå løs på sine nye oppgaver som biskop.

Det er ni år siden biskop Tor Singsaas ble vigslet i Nidaros, og 26 år siden hans forgjenger igjen, Finn Wagle, fikk bispekorset om halsen.