Politikerne ut på tur: Tar en heldagssjekk av alle løypetraseene

foto