Har brukt 800 000 på legevikarer og hjelpepersonell