Bane Nor: Tør ikke tidfeste når Dovrebanen kan gjenåpne

foto