Kapret gårdsbruk etter budrunde. Nektes å overta fordi det ble for dyrt

foto