- At det alltid skal skje noe, har vi nok fra mor og far