- For meg er det en stor glede å få lov til å gi bort råmelk og at vi kan berge lam gjennom dette

foto