- Vi ber innstendig om at vi unngår nye elementer som kan gi ytterligere utsettelse av "E6 Ulsberg - Skjerdingstad", skriver ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal i et brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Et brev de har skrevet sammen med regionsjef Roar Melum i Norges lastebileierforbund Trøndelag.

De viser til at en strekning med to-felt på Melhus nord for Skjerdingstad, som ikke er med i utbyggingspakken "Ulsberg - Skjerdingstad", har fått stort fokus etter at det har fremkommet at strekningen på rundt fire kilometer er gjenglemt i utbyggingspakken.

Samtidig som de sier seg enige i at denne strekningen etter hvert også bør oppgraderes til fire felt, advarer de mot å ta med nye strekninger i den så godt som ferdige regulerte strekningen.

- Vi mener våre faktabaserte argumenter understreker at det haster å komme i gang som opprinnelig planlagt og at utbyggingen av gjenstående strekning med 2-felt på Melhus kan starte samtidig med at det bygges lengre sør, skriver de i brevet.

De viser til at byggeperioden for denne strekningen er estimert til fem år, og at det da vil være god tid til planlegging av resterende strekning og som eventuelt kan bygges i etterkant med samme anleggsmaskiner.

- Vi ber derfor innstendig om at vi unngår nye elementer som kan gi ytterligere utsettelse av "E6 Ulsberg-Skjerdingstad", avslutter de i brevet til fylkeskommen, med kopi til Statens vegvesen og Nye veier AS.