Torsdag ble statsbudsjettet for neste år lagt fram. Her foreslås det å sette av én million kroner til driften av fiskesperra i Driva.

- Når fiskesperra nå straks er ferdig er det veldig positivt at regjeringen foreslår å sette av penger til driften også, én million kroner til neste år, bekrefter stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad (FrP) og Frank Jenssen (H).

Elva Driva er et nasjonalt laksevassdrag og renner gjennom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Fiskesperra i nedre del av elva, som er avgjørende for å bekjempe lakseparasitten gyrodactylus salaris i vassdraget, er ventet å stå ferdig i 2017.

- Arbeidet med fiskehelse og rene vassdrag er viktig for våre to partier, og innsatsen i Driva kan forhåpentligvis være starten på å bekjempe lakseparasitter, avslutter representantene fra FrP og Høyre.