– Avløserne våre utgjør nå 5000 årsverk, men på grunn av mye deltid har vi til sammen 33000 personer på lønningslistene, sier Frode Alfarnes, daglig leder i Norske Landbrukstenester (NLT).

Organisasjonen dekker to tredjedeler av etterspørselen etter avløsere i norsk landbruk. I mange tilfeller går ringer av 4 – 5 gårdsbruk sammen om en avløser på heltid. Antall faste heltidsstillinger i regi av NLT er 1200.

– Lønnsomsetningen vår økte med 2,8 prosent i fjor, til 1,42 milliarder kroner. Halvparten av dette var refusjonsmidler knyttet til ordningen for ferie og fritid, sier Alfarnes.

Fortsatt arbeid for gode og funksjonelle velferdsordninger i landbruket er et viktig innsatsområde for organisasjonen. Ordningene omfatter blant annet avløsing ved ferie og fritid og ved sykdom, og NLT er opptatt av at tilskuddene må følge kostnadsutviklingen.

Oppdal Ressurs og Skjetlein videregående skole skal neste år arrangere agronomkurs i Oppdal.

Viktig for næringen

En god organisering av vikartilbudet er helt avgjørende for norsk landbruk, mener Håvard J. Djupedal, administrerende direktør i Landbruksforsikring.

– Geografisk spredning og en overvekt av mindre bruk innebærer utfordringer for den norske bonden. Derfor betyr velfungerende avløserordninger med tilgang til kvalifiserte vikarer mye for å gjøre gården til en god arbeidsplass. Slike ordninger vil også lette fremtidig rekruttering til yrket, sier Djupedal.

Landbruksforsikring har et nært samarbeid med NLT, gjennom en forsikringspakke som blant annet omfatter yrkesskade, ansvar og personforsikringer for avløserne.

– Vikartilbudet i regi av organisasjonen og de tilknyttede avløserlagene spiller en svært viktig rolle for næringen, ikke minst ute i distriktene. Man kan gjerne si at uten Norske Landbrukstenester, så stopper norsk landbruk.

Snart høstsamling

NLT er organisert som et samvirkeforetak med 92 medlemslag og rundt 15000 aktive medlemmer. Organisasjonen runder 25 år nå i 2016.

– Vi har en ambisjon om videre vekst både i avløsermarkedet og når det gjelder annet gårdsarbeid, og sikter mot å dekke minst 80 prosent av all leid arbeidskraft innen landbruket, sier Frode Alfarnes.

Om kort tid arrangerer NLT sin årlige høstsamling.

– Vi samles på Gardermoen fra 25. til 27. oktober. På programmet står en rekke kurs og foredrag. Samtidig er en slik samling en god mulighet til å diskutere aktuelle utfordringer knyttet til blant annet avløserordningene og en ny hverdag med betydelig konkurranse også i vårt marked, sier Alfarnes.