Det er to tøffe damer som slår et slag for mykere verdier i Høyre. Jordmor Ingvill Dalseg og tidligere politi Guro Angell Gimse – begge kandidater i årets stortingsvalg – er godt kjent med jobber som ikke akkurat egner seg for svake sjeler. Nå ønsker de å sette kvinnehelse på dagsorden.

Høyre er vel ikke det partiet man forbinder med kvinnepolitikk; profilen er først og fremst business, næringsliv og økonomi; områder som har vært mye mannsdominert. Lederen for partiet er riktignok en kvinne, men hun har da også opparbeidet seg et profil som "Jern-Erna".

Forsømt område

Kvinnehelse er et forsømt område, mener både Dalseg og Gimse, som henviser til nyere tall som viser at kvinner i voksen alder ikke er flinke nok til å ta celleprøver for å sjekke ut faren for livmorhalskreft.

- Dette er en kreftsykdom som er lettere å forebygge dersom den blir oppdaget tidlig nok, men i mange tilfeller kan det være langt til nærmeste gynekolog og nå leser vi også om stadig større mangel på fastleger, forteller Gimse.

Svaret på disse utfordringene er å la landets jordmødre få muligheten til både å ta celleprøver, mener Dalseg og Gimse.

- Jordmødre er helsearbeidere med masterutdannelse, og det blir feil å ikke utnytte denne kompetansen for å gjøre livet lettere for mange kvinner rundt om i landet, uttaler Dalseg.

Både Dalseg og Gimse ser for seg å gi jordmødrene flere oppgaver enn det de har i dag. I tillegg til å ta celleprøver kan det også være snakk om å for eksempel sette inn spiral.

- Jordmødre har allerede et godt og nært forhold til kvinnene gjennom jobben som fødselshjelp, og de opparbeider et tillitsforhold til kvinnene, forteller Dalseg, noe som hun mener har stor betydning i arbeidet med å både ta celleprøver og bistå med prevensjon.

Nære relasjoner

Gimse og Dalseg er også opptatt av å se på kvinners situasjon i forbindelse med vold i nære relasjoner.

Selv om også menn kan bli utsatt for dette, så er det likevel en stor overvekt av kvinner som opplever psykisk og fysisk mishandling fra dem de lever sammen med eller som står de nærme. Og når det gjelder vold og mishandling som fører til drap, så er det stort sett kvinner som mister livet i slike konflikter.

Gimse har bakgrunn fra politiet og konfliktrådet, og hun har sett mye av hvor stor påvirkning vold i nære relasjoner har på kvinner i alle samfunnslag.

- Vi i Høyre ønsker å bidra med flere gode tiltak innenfor kvinnehelse og vi har allerede tatt grep når det gjelder vold i nære relasjoner, blant annet med egne støttesenter for fornærmede i straffesaker, forteller Gimse.

- Jeg tror det er viktig at vi ser hvilke fordeler man kan oppnå ved å la etater og instanser jobbe på tvers av sine fagfelt; politi, barnevern, konfliktråd og så videre. Politiet kan gå inn i akutte situasjoner, men problemene stopper ikke opp selv om politiet griper inn. Her må det oppfølging og tverrfaglig innsats til for å få bukt med problemet, mener Gimse, som samtidig mener at Høyre er det partiet som har den beste medisinen for disse utfordringene.

Politireformen

Gimse inrømmer at politireformen ennå ikke er kommet i mål. Hun mener at terrorangrepene på Utøya og mot regjeringskvartalet viste at det var på høy tid med en politireform, en reform som skulle sette politiet bedre i stand til å utføre jobben sin.

- Men slik det er i dag, dersom det er politiet på Røros som har vakt, så tar det rundt to timer før de kan innfinne seg på Oppdal; for eksempel når det oppstår en voldssituasjon i nære relasjoner. Hva tenker du om det?

- Det er klart at det er altfor lang responstid. Men vi er på riktig vei, lensmannskontor med lav bemanning gir ikke bedre sikkerhet, nå må vi sørge for at vi får ansatt flere politifolk rundt om i landet som kan sørge for lavere responstid, uttaler Gimse. Dette er noe som vil komme til å skje dersom Høyre får fortsette i regjering, lover både Dalseg og Gimse.