Kvart over sju søndag kveld hadde Liv Heidi Uvsløkk i Orkla Sparebank telt opp pengene som er samlet inn i bøssene i Rennebu til TV-aksjonen 2017. I bøssene lå det til sammen 68.841 kroner, noe som er betydelig mindre enn i fjor, da det kom inn over 113.000 kroner i Rennebu.

Noe av forklaringen er det gode høstværet, folk var rett og slett ikke hjemme da bøssebærerne banket på. Det er også verdt å merke seg at det endelige beløpet ikke blir klart før senere.

- Noe som påvirker resultatet, er at skolens aksjonsdag ennå ikke er arrangert. Her kommer det som regel inn omlag 30.000 kroner. Flere har også vipset penger til aksjonen, og noen har allerede gitt i form av kollekten i dagens gudstjeneste i Rennebu kirke, forteller sekretær for aksjonskomiteen i Rennebu, Astri Snildal.

I Oppdal forteller aksjonsleder Ingvill Dalseg at mange var borte da bøssebærerne banket på. Likevel er det så langt kommet inn 161.616 kroner i Oppdal.

- Vipps kommer i tillegg, og disse engene går direkte til UNICEF, presiserer Dalseg.

Aksjonskomiteen i Oppdal har fridd til næringslivet i bygda i forbindelse med årets TV-aksjon, og herfra er det kommet inn over 10.000 kroner.

- Det er bra, og i tillegg vil jeg gjerne nevne ungene som har strikket pulsvanter og bakt, solgt varene og gitt pengene til aksjonen, sier hun.

Einar Husan leverte bøssene sine like før klokka sju søndag kveld, og her snakker vi virkelig om en veteran blant innsamlerne. Husan har vært rodeleder og bøssebærer på Voll i Rennebu siden 1977, altså i 40 år.

- Det har alltid gått greit å få folk til å stille opp på Voll. Vi har en rode fra Hovengan til Herremsgrenda, og delt på fire tar det ikke mer enn en time å utføre jobben, sier han.

Før var det vanlig at folk hadde kontanter i lommeboka, slik er det ikke nå til dags.

- Det er flere som vipser, for folk har jo ikke kontanter lenger, sier Husan.

Ruth Grøtte var den aller siste som leverte bøssene i Orkla Sparebanks sine lokaler på Berkåk søndag kveld. Hun gikk runden forholdsvis sent, noe hun tror er lurt, spesielt når været er så fint.

- Ja, det var mange som var hjemme, men så har jeg da også nettopp gått runden, sier hun og leverer bøssene tilLiv Heidi i banken.

Det lyktes ikke aksjonskomiteen og få noen til å gå med bøsser på Innset, noe som selvfølgelig også har innvirkning på det innsamlede beløpet i Rennebu kommune.