Stopper kraftig husleieøkning etter rutinesvikt: – Urettferdig!

Odd Arne Hoel (Sp) la fram forslaget som ble enstemmig vedtatt under kommunestyremøte i Krux. Foto: Per Ole Aalberg