Amahadari ga statsråden to råd for å løse sykepleierkrisen

foto