Ingen pengeløfter fra statsråden for å løse eldrebølgen