- Det er mange som har en vanskelig livssituasjon og derfor er det ekstra viktig å kunne være med på å løfte julegleden hos dem

foto