I 28 år har rennbyggene vist sin kjærlighet til Rosenborg

foto