Landbruksplast forsøpler populær tursti - bonden lover å rydde opp