For å sikre fortsatt stabil og sikker produksjon, er TrønderEnergi nå i full gang med en heftig rehabilitering av tunnelsystemet ved Grana kraftverk. Prosjektet innebærer blant annet tømming av sandfang i Jøla, kontroll av hovedsandfang, inspeksjon av inntaksluke, utbedring av betongskader og skifte av ventiler i stasjon.

I forbindelse med at prosjektet til dels gjennomføres på vinteren, medføres det også en god del følgearbeider med brøyting av veier, samt snø- og isrydding ved stenging og lukking av inntakslukene.

–Dette er ikke blitt gjort siden byggingen i 1982. Poenget er at hvis sandfangerne blir fulle, vil det føre til voldsom slitasje på turbinhjulene. Og et slikt hjul koster mange millioner kroner, forteller prosjektleder Tor Harald Landløpet.

16 personer har jobbet med prosjektet, og som er ventet å avsluttes før vårflommen. Det er fjernet betydelige mengder sand og organisk materiale som kommer inn i tunnelsystemet på Nerskogen.

–14 km med tunnel fra Granasjøen og utover mot Jøldalen, og som ender opp ved kraftstasjonen på Granabogen, er gjennomgått, sjekket, tatt bilder av og dokumentert. Egne ansatte, lokale entreprenører og Veidekke har gjort en heroisk innsats siden oppstarten av prosjektet i uke 10. Nærmere tusen kubikk skitt og lort er fjernet i en kort, og svært hektisk periode, sier Landløpet.

Bratte bakker og dårlig underlag gjør at det må brukes spesialutstyr for å takle utfordringene. Blant annet må 6-hjulstrekkere benyttes for å frakte massene ut av tunnelen.

Sikkerheten står i høysetet når folk operer 3,5 km inne i fjellet, og der det kun er en rømningsvei. HMS-kravene i et slikt prosjekt er derfor en utfordring.

–Vi har anskaffet en redningscontainer med plass til 6 personer, og med nok luft for 8 timer, om det for eksempel skulle oppstå brann i et kjøretøy inne i tunnelen. Vi har også ekstra brannslukningsutstyr, og alle er utstyrt med et ekstra flaskesett med pusteluft. Ut over det er det montert ei kjempestor ventilasjonsvifte som skal trykke ut eksos fra tunnelen, og dermed skape "levelige vilkår" for de som jobber der, sier Landløpet.

Da en noe skeptisk journalist befinner seg ett par kilometer inne i tunnelen, noen hundre meter under bakkenivå på Granabogen, møter vi anleggsleder Vegard Skamfer. Skamfer er i gang med å fjerne avfall som har samlet seg opp gjennom mer enn tretti år.

–For å bli ferdige før vårflommen, har folkene jobbet som helter. Det murres nok litt i heimen, men nå er jobben snart gjort, sier han.