Innbrudd i enebolig – folk ble observert i området på natta