- Kassetten favner både begynnelsen og slutten på en epoke innen bygdas musikkmiljø

foto