Forbrukerråd synes det er et problem at det kan virke som om bensinstasjoner samarbeider, men forteller at det er først og fremst Konkurransetilsynet som tar seg av slike saker.

- Konkurransereglene skal være til hinder for enhver form for direkte eller indirekte kontakt mellom konkurrenter som har til formål eller virkning å begrense konkurransen, forteller Rudi Wiers ved Konkurransetilsynet til Opdalingen.

- Det går jo fint an å sjekke prisene hos hverandre for å tilpasse seg konkurrentens priser. Det er frustrerende for forbrukerne, men ikke ulovlig, forteller Rudi Wiers hos Konkurransetilsynet til Opdalingen.

- Dersom det kan bevises at det har vært en direkte kontakt mellom de forskjellige stasjonene for å samordne priser så er det ulovlig og da kan myndighetene gripe inn, forklarer han.

I paragraf 10 i konkurranseloven står det svart på hvitt at prissamarbeid der konkurrenter avtaler hvilke priser de skal operere med er forbudt.

Dersom konkurrentene over tid stilltiende har kommet overens om en praksis som sørger for at det ikke utløses en priskrig, så er dette vanskelig å bevise for myndighetene og forbrukerne.

Man kan alltid ha en mistanke eller forståelse av hva som skjer, men dersom det ikke kan bevises så kan de konkurrerende bedriftene uforstyrret fortsette "samarbeidet".

I Oppdal er det mange bilførere som forteller til Opdalingen at de føler seg utnyttet av bensinstasjoner som tar priser som ligger helt i toppsjiktet i fylket. Steder som ligger med avsides eller usentralt til har lavere priser enn Oppdal.

- Dersom noen bryter ut og for eksempel setter ned prisen med fem eller ti øre kan dette utløse en priskrig som ikke er fordelaktig for bedriftene, forklarer Wiers.

- De forskjellige stasjonene har kanskje lært seg over tid at det rett og slett ikke lønner seg å konkurrere, og at man derfor holder seg stabilt på samme nivå som konkurrenten.

Opdalingens artikkel om hvordan man ved et gitt tidspunkt og innenfor en ramme på tre minutter tok bilder av pristavlene til Circel K, YX og Shell i Oppdal, og der alle kjedene hadde på øret lik pris både på diesel og bensin, har skapt debatt på sosiale medier.

Mange forteller at de ofte kjører til Berkåk eller andre steder for å handle bensin og diesel. Dette fører ikke bare til at stasjonene på Oppdal taper penger, men dersom folk kjører ut av bygda for handle bensin kan det jo hende at de også handler andre varer og tjenester når de likevel er på tur.

Bensinstasjonene i Oppdal er heldig stilt ettersom de også får besøk av mye hytteturister i helgene som gjerne fyller opp tanken før de kjører hjem. Flere hytteturister uttrykker likevel at de gjerne venter til de kommer til Berkåk, tre mil nord for Oppdal, der er prisen opptil 2,50 kroner billigere. På en tank på 60 liter utgjør det 150 kroner.

Klag til myndighetene

Både Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet oppfordrer forbrukerne til å klage dersom de mener det pågår et prissamarbeid mellom konkurrerende bedrifter eller andre ulovligheter.

Spar penger

- Vi råder forbrukerne til å merke seg prissvingningene i markedet. Det er perioder i løpet av uka der prisene er lavere enn ellers, og da kan det jo lønne seg å fylle opp tanken, forteller Wiers.

Han minner også på at det finnes en rekke rabatt- og fordelskort som gir alt fra ti øre til én hel krone i rabatt per liter.