Sola skinte fra en krystallklar høsthimmel da mannskap fra Trøndelag brann- og redningstjeneste for aller første gang arrangerte åpen dag på brannstasjonen på Berkåk.

- Brannvernuka er en fin anledning til å vise seg frem. Vi er jo tilstede for å skape trygghet, og det er fint å kunne vise folk hvem vi er, sier utrykningsleder Geir Aftreth.

Det lokale brann- og redningsmannskapet demonstrerte brannslukking og skjæreutstyr og utrykningsbilene sine på parkeringsplassen foran kommunehuset.

- Vi er jo spesielt stolte av den nye brannbilen vår, sier Aftreth.

Ungene sto i kø for å få testet brannslangen, og med hjelp av Christian Ilvang og Stian Sandhaugen klarte de fleste å styre strålen dit den skulle, selv med fullt trøkk. Litt mer heftig enn en vanlig hageslange, kan vi vel trygt si.

Erik Olav Skamfer er også utrykningsleder i brannvesenet i Rennebu. Han sier at den lokale avdelingen er godt forspent med utstyr.

- Vi er fornøyd med utstyret vi rår over i forhold til det som trengs, både ved brann og ved trafikkulykker. Her i Rennebu er vi organisert slik at vi til vanlig har generell beredskap, og så har vi egen vaktordning ved høytider, så som jul, påske og pinse.

De som hadde lyst på saft, kaffe og kaker, fikk ypprlig serering av Jon Rokkonesløkk. Rokkonesløkk er brannmann i den lokale brann- og redningstjenesten, i tillegg til at han er seksjonsleder ambulanse for St. Olavs Hospital. To enheter som i praksis har mye med hverandre å gjøre.

På Berkåk fikk som sagt ungene prøve brannslangen. I tillegg var det natursti med spørsmål relatert til brannsikkerhet, og ikke minst; barna fikk hver sin brannhjelm, slik at de kan trene på å være tøffe brannmenn, inntil de er gamle nok til å bli en del av et mannskap som faktisk er her for at vi andre skal ha det så trygt som mulig.

Se bilder fra åpen dag på brannstasjonen i Rennebu øverst i saken!