Oppdal krever å få tilbake penger fra Den katolske kirke

foto