- Det skjer fryktelig lite i bygda, derfor blir det sommerfest