Sommeren 2020 går leieavtalen til Oppdal Spekemat AS i de gamle meierilokalene ut, og bedriften trenger nye og moderne produksjonslokaler for å fortsette driften i Oppdal.

–Vi kunne sikkert fått forlenget leieavtalen med eierne av bygget, men det er ikke aktuelt for oss, forteller daglig leder Paul Joar Haaker i Oppdal spekemat til Opdalingen.

Det er Mørekjøtt, de som startet Norsk Spekemat i lokalene i 1994, som er eier av bygget.

–Bygget er gammelt med produksjon over flere etasjer og med lav takhøyde, og som gjør det lite egnet til moderne og rasjonell drift, sier Haaker.

Han forklarer at dette gjør at produksjonen blir tungvint med mye unødvendig flytting av produkter, i tillegg til at energikostnader og vedlikehold og drift av bygget er kostbart.

Skryter av kommunen

– Kommunen har vært veldig velvillig hele veien, så nå er det oss det står på, forteller Haaker.

Oppdal Spekemat sendte en henvendelse til Oppdal kommune 1. juni i fjor, der de søkte kommunen om å stille til disposisjon et moderne industribygg, som Oppdal Spekemat ønsker å leie etter selvkostprinsippet.

Allerede 21. juni vedtar kommunestyret at rådmannen skal gå i dialog med Oppdal Spekemat om videre samarbeid med tanke på realisering av et nytt industribygg som spekematbedriften kan leie til sin virksomhet.

Det ble satt en del betingelser, blant annet at Oppdal Spekemat må fremlegge tilfredsstillende økonomisk garanti for at Oppdal kommune ikke skal bli økonomisk skadelidende hvis leieforholdet opphører.

Haaker kan fortelle at styret nå har godkjent satsingen, der bedriftens største eier Fatland vil stille garanti til kommunen.

Fatland eier 40 prosent av Oppdal Spekemat, mens Harald Halmøy, Ingard Langseth og Paul Joar Haaker eier 20 prosent hver.

–Vi vil få lavere driftsutgifter og forbedret arbeidsmiljø i nye og moderne lokaler, forteller Haaker.

–Ikke minst vil vi få lavere energi- og personellkostnader.

Ifølge Haaker betyr ikke det nødvendigvis færre ansatte enn i dag, men mer rasjonell drift.

–Spekemat er tradisjonsmat med mye håndarbeid, så vi trenger de folkene vi har.

Haaker forteller at bedriften har en jevn og stabil arbeidskraft, og at mange har vært i bedriften i mange år.

–De er en viktig ressurs for bedriften, sier Haaker.

Nytt produksjonsanlegg

I utgangspunktet skal kommunen bygge et industribygg for utleie, som Oppdal Spekemat skal innrede med sitt produksjonsutstyr.

–Hvordan delingen vil være vil bli avklart i den videre prosessen, forklarer Haaker.

Mye av produksjonsutstyret de benytter i dag er ifølge Haaker nytt og oppdatert, og vil bli med over i et nytt bygg.

–Nå jobber vi med hvordan bygget skal se ut, der fleksibilitet og utvidelsesmuligheter vil være viktig for oss.

Haaker forteller at de har god hjelp fra Fatland i denne jobben.

–De har mye erfaring med slike produksjonslokaler.

–I dag har vi rundt 4000 kvadratmeter med produksjonsareal, men med bedre løsninger og mer takhøyde for lagring får vi sannsynligvis behov for mindre areal i et nytt bygg.

Haaker mener det er viktig å bruke tid på denne prosessen.

–Tomta er byggeklar, men vi må få skikkelig orden på strukturen og arealbehovet før arbeidet med prosjekteringen av selve bygget kan starte.

–Dette blir spennende, avslutter Haaker, som nå ser vi fram til å videreutvikle bedriften i nye produksjonslokaler.