Årets programkomité synes å ha sansen for sport; tre av hovedforedragsholderne kommer fra større sportsarrangement eller -selskaper. Knut-Erik Dahl er daglig leder og gründer av Arctic Race, Eva-Lena Frick administrerende direktør fra Vasaloppet og Tove Moe Dyrhaug fra Rosenborg Ballklubb.

Både Oppdal og Rennebu har fått gode skussmål når det gjelder sine ferdigheter for større arrangement; samtidig som Rennebumartnan opplever at besøkstallene ikke lenger peker oppover og Oppdal står i fare for å miste Landsskytterstevnet.

- Er det slik å forstå at det kanskje er på tide å tenke litt annerledes enn at "dette har vi gjort før, vi gjør det på samme måte i år også?

- Ja, du er vel inne på noe der, svarer Jan Bredeveien, som representerer Nasjonalparken Næringshage i programkomiteen.

- Vi ønsker å sette fokus og løfte fram denne næringen som en mulighet for Oppdal og Rennebu, og vi ønsker en diskusjon på hva vi kan gjøre, blant annet for å stå sterkere i kampen om store arrangement som Landsskytterstevnet.

Frode Hovdal fra konsulentfirmaet Bouvet skal snakke om "Uten regionalt samarbeid, ingen suksess", Berit Rian fra næringsforeningen i Trondheim skal snakk om trønderhovedstadens rolle ovenfor Oppdal og Rennebu og Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør fra Innvoajson Norge skal snakke om "Norge 4.0 - fra særstilling til ny særstilling".

Årets programleder i år som i fjor Jon Almaas, og konferansen åpnes av ordfører Ola Øie fra Rennebu. Tradisjonen tro skal også Opdalingen og Oppdalsbanken dele ut næringslivsprisen "Årets Bedrift", samt at det blir en presentasjon av vinnerprosjektet fra gründercampen.

Konferansen finner sted på Quality Hotel Skifer 14. november, og henvender seg først og fremst til næringslivet i Oppdal og Rennebu. Fjorårets konferanse ble fulltegnet og hadde ventelister.