Det er fylkesmennene som har nominert kandidater. I år er disse skolene nominert:

 • Strømme skole – Vest-Agder

 • Firda videregåande skule – Sogn og Fjordane

 • Stridsklev ungdomsskole – Telemark

 • Hallagerbakken skole – Oslo

 • Nydalen videregående skole – Akershus

 • Rosenvilde videregående skole – Akershus

 • Søre Ål skole – Oppland

 • Kippermoen ungdomsskole – Nordland

 • Oppdal videregående skole – Sør-Trøndelag

 • Høyland ungdomsskole – Rogaland

 • Briskeby videregående skole – Buskerud

 • Steinerskolen på Hedemarken – Hedmark

 • Aspøy skole og sfo – Møre og Romsdal

 • Akkarfjord oppvekstsenter – Finnmark

 • Alvimhaugen - Østfold

Det er Hennes Majestet Dronning Sonja selv som har tatt initiativ til prisen. I år er tolvte gang hun deler den ut. Vinneren velges ut av en jury ledet av Inga Bostad, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter. Prisen består av 250.000 kroner, et diplom og et kunstverk med tittelen «Vekst» laget av Dronning Sonja.

Vinneren blir annonsert 10. oktober.

Kriterier for prisen

Dronning Sonjas skolepris deles ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Det betyr at:

 • skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.

 • skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.

 • skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.