Veteranhuset Midt-Norge – felles politisk innsats for veteranene

foto