- Jeg ønsker å rette en spesiell hilsen til dere som har opplevd flere historiske tidsskiller

foto