Håper finansministeren kan bidra til distriktshelsesenter