Fredagens snittpris per kWh er 0,9 øre høyere enn torsdag og 21,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele juli endte på 24,3 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen fredag på 27,9 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 0,9 øre høyere enn torsdag og 25,3 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 56,03 øre.

Minsteprisen blir på 22,4 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.