Kommuneøkonomien i 2023: Oppdal blant vinnerne i Trøndelag

foto