Sykdom hos dyrene bremser tilgangen på denne delikatessen