Omsetning av eiendommer i Oppdal kommune

Trollråket 4 (Gnr 289, bnr 64) er solgt for kr 2.290.000 fra Roger Grindflaten til Tore Sagbak (03.04.2018)

Kjerkvegen 196 (Gnr 271, bnr 240, seksjon 1) er solgt for kr 1.200.000 fra Oppdal Skiheiser as til Hoff Bolig as (03.04.2018)

Gardåvegen 53 (Gnr 293, bnr 35, seksjon 1) er solgt for kr 1.320.000 fra Anne Karin Folde Erstad og Torfinn Erstad til Monica Ness (03.04.2018)

Nyrønningsvegen 19 (Gnr 188, bnr 92) er solgt for kr 500.000 fra Gisle Hoel til Kari Dalager og Tore Hauan (04.04.2018)

Gardåvegen 47 (Gnr 293, bnr 32, seksjon 1) er solgt for kr 1.150.000 fra Solveig Sæther til Arne Haukås og Faafetai Lene Haukås (06.04.2018)

Vammervegen 23 (Gnr 69, bnr 27) er solgt for kr 111.500 fra Svein Henrik Risan til Marianne Johnsen (09.04.2018)

Neslevegen 2 (Gnr 24, bnr 48) er solgt for kr 300.000 fra Gunnar Østerbø til Våttåhaugen as (10.04.2018)

Slepphaugen 15 (Gnr 288, bnr 181, seksjon 7) er solgt for kr 2.350.000 fra Nestuggu as til Trond Nyhaug (10.04.2018)

Slepphaugen 13 (Gnr 288, bnr 181, seksjon 9) er solgt for kr 2.350.000 fra Nestuggu as til Eli Moen Skaslien (10.04.2018)

Bjørndalsvegen 4 (Gnr 287, bnr 19) er solgt for kr 2.470.000 fra Jorunn Nonstad til Hanne Klokset Nordvik og Karl Wulvik Nordvik (10.04.2018)

Nyhauglia 47 (Gnr 316, bnr 81) er solgt for kr 2.350.000 fra Torgeir Sølsnes og Irene Nydal Rundgreen til Grethe Lillian Sølsnes og Torbjørn Sølsnes (12.04.2018)

Bruråket 1 (Gnr 289, bnr 20, seksjon 41) er solgt for kr 450.000 fra Oppdal Destinasjonsutvikling as til Mur og Anlegg as (13.04.2018)

Gjetdalsvegen 77 (Gnr 183, bnr 29) er solgt for kr 2.360.000 fra Trond Aasgård og Tanja Hasselø til Kenneth Adsen og Marianne Fjellheim-Adsen (13.04.2018)

Slepphaugen 21 (Gnr 288, bnr 181, seksjon 10) er solgt for kr 2.350.000 fra Nestuggu as til Jon Erik Hoel (16.04.2018)

Slepphaugen 19 (Gnr 288, bnr 181, seksjon 12) er solgt for kr 2.350.000 fra Nestuggu as til Tonje Tømmervold (16.04.2018)

Kjerkvegen 166 (Gnr 271, bnr 241, seksjon 1) er solgt for kr 1.100.000 fra Oppdal Skiheiser as til Runar Moen og Helle Kristin Vikan Stjern (16.04.2018)

Trondheimsvegen 1607 (Gnr 320, bnr 5) er solgt for kr 430.000 fra Mats Kristian Engelsjord og Lise Merethe Gellein Torset til Linda Sofie Aasgård og Svein Magne Aasgård (16.04.2018)

Kjerkvegen 164 (Gnr 271, bnr 241, seksjon 3) er solgt for kr 1.200.000 fra Oppdal Skiheiser as til Bjørnar Småge (18.04.2018)

Gnr 204, bnr 156 er solgt for kr 890.000 fra Geir Ingebrigt Ekle Dørrum og Turid Mellemsæter Dørrum til Erlend Fossbakk og Ellen Trolid (18.04.2018)

Måssåmyra 43 (Gnr 305, bnr 116) er solgt for kr 2.790.000 fra Arne Inge Stenløkk til Bjørn Samdahl og Torill Samdahl (18.04.2018)

Øvre Gorsetråket 55 (Gnr 295, bnr 81) er solgt for kr 4.300.000 fra Rita Fylling og Ole John Nesje til Anita Holberg og Rune Hoøen (18.04.2018)

Øvre Gorsetråket 58 (Gnr 294, bnr 109) er solgt for kr 1.600.000 fra Bjørn Morten Pedersen Brauti og Elisabeth Pedersen Brauti til Lillian Kallekleiv og Dag Eivind Tangvik (18.04.2018)

Slepphaugen 23 (Gnr 288, bnr 181, seksjon 11) er solgt for kr 2.350.000 fra Nestuggu as til Eli Malvig (19.04.2018)

Slepphaugen 17 (Gnr 288, bnr 181, seksjon 8) er solgt for kr 2.350.000 fra Nestuggu as til Håvard Hårstad Meslo (19.04.2018)

Nyhaugvegen 8 (Gnr 316, bnr 66) er solgt for kr 1.790.000 fra Arne Arvid Sund til Camilla Selvåg Lervik og Jo Erling Lervik (19.04.2018)

Roseringen 40 A (Gnr 20, bnr 173) er solgt for kr 2.550.000 fra Gunnar Dale, Jan Heming Dale og Solveig Dale til Audun Strømsvik og Tonje Peterson Øien (20.04.2018)

Rembekkvegen 40 (Gnr 210, bnr 50) er solgt for kr 750.000 fra Hege Kristin Gjersvold Nygård og Jørgen Nygård til Anne Tone Steinsvik (20.04.2018)

Gardåvegen 51 (Gnr 293, bnr 34, seksjon 2) er solgt for kr 970.000 fra Nils Marius Holm til Camilla Sagflaat (23.04.2018)

Øvre Stavåløkkjvegen 75 (Gnr 299, bnr 73) er solgt for kr 550.000 fra Sonja Johanne Renander til Robert Kilsand og Sissel Cathrin Kilsand (23.04.2018)

Gamle Kongeveg 129 D (Gnr 284, bnr 82, seksjon 12) er solgt for kr 3.300.000 fra Anita Holberg og Rune Hoøen til Espen Eriksen og Harriet Hestad (23.04.2018)

Nyrønningsvegen 30 (Gnr 188, bnr 85) er solgt for kr 450.000 fra Gisle Hoel til Torgeir Fossli, Rune Aunehaugen og Ann Karin Fossli (24.04.2018)

Gjetdalsvegen 28 (Gnr 183, bnr 78) er solgt for kr 2.600.000 fra Eli Haugsgjerd og Reidar Haugsgjerd til Bente Iren Myran og Roger Otterlei (24.04.2018)

Storlidalsvegen 2003 (Gnr 156, bnr 98) er solgt for kr 700.000 fra Kristin Ingeborg Storli Austegard til Ellisiv Bræin (25.04.2018)

Nerskogvegen 146 (Gnr 220, bnr 14) er solgt for kr 1.500.000 fra Helene Kristine Haugset Solem til Ola Rolvsjord (26.04.2018)

Kjerkvegen 136 (Gnr 271, bnr 237, seksjon 4) er solgt for kr 1.100.000 fra Oppdal Skiheiser as til Roy Edvardsen og Tove Julianne Nerdahl (27.04.2018)

Andel av Pøtvegen 39 (Gnr 322, bnr 45) er solgt for kr 1.000.000 til Eddie Håkon Kroknes og Siv Bente Sørensen (30.04.2018)

Andel av Grytdalsvegen 295 (Gnr 275, bnr 17) er solgt for kr 1.337.500 fra Sigrun Dybvad til Ørjan Greiff Johnsen (02.05.2018)

Vikavegen 28 A (Gnr 17, bnr 50, seksjon 2) er solgt for kr 2.325.000 fra Jahn Kåre Aune og Kristin Morsund til Sjur Vammervold (02.05.2018)

Rislivegen 97 (Gnr 54, bnr 27) er solgt for kr 2.490.000 fra Stein Forbregd til Jarle Bygd og Kari Robertsen (02.05.2018)

Omsetning av eiendommer i Rennebu kommune

Bakkan Berkåk Brl andelsnr 10 er solgt for kr 2.500.00 fra Ann-Karin Rinnan og Odd Rune Wold til Marit Bjerkås (2018-04-25)

Gnr 102, bnr 19 er solgt for kr 1.900.000 fra Berit Faanes Johansen til Tanja Bjerke Bolz og Yohannes Tilahun Gulema (03.04.2018)

Gnr 107, bnr 34 er solgt for kr 1.200.000 fra Jorunn Gravdehaug til Eli Åse Gravdehaug og Martinus Stensby (04.04.2018)

Gnr 63, bnr 141 er solgt for kr 450.000 fra Alf Ivar Engen til Vidar Engen (09.04.2018)

Myrveien 2 (Gnr 61, bnr 176) er solgt for kr 3.500.000 fra Birka Eiendommer as til Rennebu kommune (10.04.2018)

Gnr 41, bnr 58 er solgt for kr 2.370.000 fra Alf Erik Lånke til Jonny Stavrum Lånke og Linda Lånke (13.04.2018)

Gnr 106, bnr 64 er solgt for kr 2.500.000 fra Håkon Otnes til Ingvild Aspaas Solhjem og Roar Solhjem (16.04.2018)

Gnr 41, bnr 53 er solgt for kr 2.900.000 fra John Harald Elven og Randi Nermo Leer til Anders Skoglund Hermansen og Tonje Skoglund Hermansen (25.04.2018)

Kilde: Statens kartverk