Økte dødstall i trafikken - stort behov for tiltak