Onsdag denne uken hadde ordfører i Rennebu, Ola Øie, møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Oslo. Møtet kom i stand etter invitasjon fra departementet, i og med at ordføreren i Oppdal Kirsti Welander og initiativtagerne til en grensejustering, i forrige uke hadde et tilsvarende møte.

Øie hadde med seg tidligere stortingsrepresentant, nå kommunestyremedlem Ola T. Lånke, strategirådgiver i Rennebu kommune Trond Jære, og rådmann Lill Hemmingsen Bøe på turen til Oslo, og møtet med statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal- og moderniseringsdepartemntet.

–Det var veldig greit å ha med en bred sammensatt gruppe i møtet, der vi presenterte historikken om det som har skjedd i Rennebu de siste årene. Hensikten med møtet var å legge frem konkrete opplysninger som en del av kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med grensejusteringssaken, sier Øie til Opdalingen.

Statsekretæren tydelig på at alle må høres

Øie forteller om et konstruktivt møte, der statssekretæren var tydelig på viktigheten av at begge partene i saken nå har fått møte departementet. Departementet vil nå vurdere om de skal gå videre med denne saken.

–De ville ikke gi noe signal i denne fasen, noe jeg finner helt naturlig. Departement og regjering vil nok fortsette prosessen med kommunereformen, men jeg tror saken nå vil gå fra grasrota og oppover, ikke fra toppen og nedover. Dette på grunn av Stortingets sammensetting etter valget, sier Øie.

Representerer hele kommunen

Ordføreren synes det er greit å minne om vedtaket i Rennebu kommunestyre, der man ville ha tre kommuner med på en eventuell sammenslåing, og at de ikke ønsket deling av kommunen.

–Jeg har lagt merke til lederen i Opdalingen, der redaktøren antyder at vi er på et ideologisk feilspor. I denne saken driver jeg ikke partipolitikk, men representerer hele kommunen, understreker Øie.

Om sitt forhold til partikollega og ordfører i Oppdal, Kirsti Welander, sier Øie dette;

–Som sagt representerer jeg kommunens interesser, og jeg har vært tydelig på hva jeg mener om denne saken. Jeg står for det jeg har sagt, og konstaterer at vi er uenige. Ut over det har jeg ikke lyst til å kommenterer dette noe nærmere, sier han.