- Oppdalingene har vært en stor støtte for oss

foto