Kraftig kostnadsvekst for bøndene: - Merkes godt lokalt